NADAČNÍ FOND FUTURE DREAMS

předseda správní rady: Martina Krocová
členové správní rady: Veronika Dobiášová, Lukáš Kroc
revizor: Veronika Brožkovcová

číslo účtu: 123-1141440207/0100